Zasady i warunki

Regulamin Sklepu Conex24

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019

1. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem www.conex24.pl
jest firma CONEX KONRAD OKRZESIK z siedzibą w Bielsku-Białej (kod pocztowy 43-300), przy ulicy Adama Mickiewicza 41/2,
wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 5492441496, Regon: 361908300 (zwana w dalszej części Sklepem)

Dane kontaktowe:
e-mail: bok@conex24.pl
telefon: +48 730 200 707

2. Proces składania i realizacji zamówień

 1. Elementem koniecznym podczas składania zamówienia poprzez nasz Sklep internetowy jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, z określeniem liczby zamawianych produktów, adresem wysyłki i sposobem płatności za zamówienie.
 2. Zamawiający po złożeniu zamówienia otrzymuje informację o złożeniu zamówienia na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza lub umieszczony w koncie klienta, jeśli użytkownik zarejestrował się w Sklepie jako klient.
 3. W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych sklep otrzyma zwrot e-maila lub gdy e-mail potwierdzający nie dotrze do zamawiającego, a Sklep otrzyma informację o tym z systemu dostarczania e-maili lub komunikat serwera o niemożności dostarczenia – Sklep spróbuje skontaktować się z zamawiającym telefonicznie, o ile numer telefonu kontaktowego został podany przez użytkownika podczas procesu rejestracji lub w zamówieniu.
 4. Po akceptacji przez Sklep złożonego zamówienia - Klient otrzyma informację o jego zmianie statusu
 5. Potwierdzenie wysłane przez Sklep, odebrane przez zamawiającego określa przyjęcie (lub też nie) zamówienia do realizacji. (status zamówienia „Realizacja zamówienia” lub „Anulowane”)
 6. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stanów magazynowych, terminów realizacji deklarowanych przez producenta towarów oraz od prawidłowości złożonego zamówienia przez zamawiającego.
 7. Zamawiający może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie 24 godziny na dobę.
 8. Czas otrzymania towaru przez zamawiającego to połączenie terminu realizacji zamówienia i czasu transportu z magazynu Sklepu do klienta.
 9. Klient składając zamówienie zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących zamówień w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Płatności za zamówienie mogą być regulowane w drodze tradycyjnego przelewu bankowego lub za pomocą platformy oferującej szybkie przelewy. Sklep zastrzega, iż dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu (uznanie rachunku).
 11. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

3. Ceny i produkty

 1. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie są cenami brutto w PLN (wraz z podatkiem VAT), chyba że Klient wybrał sposób sortowania według cen netto.
 2. W przypadku określonym w § 3.1 ceny brutto są widoczne w podglądzie artykuły oraz w koszyku i przy finalizacji zamówienia
 3. Ceny nie zawierają kosztów transportu i dostawy. Jest on prezentowany podczas procesu składania zamówienia jako oddzielna pozycja.
 4. Każdy produkt zamieszczony w Sklepie jest przypisany do konkretnych kategorii i posiada swój opis wraz z danymi technicznymi.
 5. Dane techniczne i specyfikacje są podawane za danymi producentów. Mogą one ulec zmianie w zależności od zmian wprowadzonych przez producentów. Jeśli zamawiający nie jest pewny danych w opisie lub zauważy błąd techniczny lub dotyczący specyfikacji produktu, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem aby wyjaśnić nieścisłości jeszcze przed dokonaniem zamówienia.
 6. Obrazy produktów zamieszczone w sklepie mają jedynie charakter poglądowy. Kolory, geometria oraz widoczność szczegółów mogą delikatnie odbiegać od rzeczywistości z powodu zbyt dużej kompresji obrazów, ustawień ekranu po stronie zamawiającego lub słabej jakości obrazu.
 7. Zamawiający może przesłać prośbę do Sklepu o dostarczenie obrazów w lepszej jakości końcowej lub w celu uzyskania dodatkowych (szczegółowych) informacji technicznych o produkcie.
 8. Dokładamy starań, aby wszystkie dane i pliki graficzne w Sklepie były jak najbardziej szczegółowe i nie prowadziły do powstawania wątpliwości przed dokonaniem zakupu.

4. Dane zamawiającego i rejestracja

 1. Elementem opcjonalnym podczas składania zamówienia poprzez nasz Sklep internetowy jest dokonanie rejestracji wraz z podaniem swoich danych osobowych.
 2. W interesie użytkownika (zamawiającego) leży zamieszczenie prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością danych. Dzięki temu dokument sprzedaży zostanie prawidłowo wystawiony, a zamówiony towar trafi pod właściwy adres.
 3. Zamawiający podczas rejestracji tworzy własne konto klienta, które w każdej chwili może edytować, zmieniając, usuwając lub poprawiając na dane zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Użytkownik (klient) zakładając konto w Sklepie podaje dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez Sklep wyłącznie w zakresie i celu potrzebnym do realizacji zamówienia.
 5. Klient kupując towar otrzymuje dokument potwierdzający zakup towaru - fakturę VAT lub paragon - w zależności co zostało zaznaczone przez Klienta podczas składania zamówienia<.li>
 6. Zamawiający może anulować/wycofać zamówienie do momentu, kiedy towar nie został wysłany do zamawiającego oraz nie został wystawiony dokument sprzedaży. W tym celu niezbędny jest kontakt ze Sklepem.

5. Gwarancja, reklamacja, zwroty

 1. Wszystkie towary w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
 2. Warunkiem bezwzględnym wszczęcia procedury reklamacji jest posiadanie przez klienta oryginału dowodu zakupu, otrzymanego wraz z przesłanym/odebranym towarem.
 3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wysyłki reklamowanego towaru i dalszego postępowania.
 4. Reklamację można złożyć na 2 sposoby:
  - poprzez wysłanie wiadomości na adres bok@conex24.pl
  - wypełniając i wysyłając Formularz Reklamacji (dostępny na oddzielnej podstronie).
 5. Przy uzasadnionych reklamacjach, towar uszkodzony jest naprawiany lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (w sytuacji np. zakończenia sprzedaży tego produktu lub wyczerpania zapasów) Sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny o zgodnych parametrach i specyfikacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

5.1. Zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) kupujący ma prawo rezygnacji z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminudo odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęciaw posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
  2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na swój koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sklepu oświadczenia o odstąpeniu od umowy - przed jego upływem.
 5. Rezygnacja jest możliwa, gdy towar znajduje się w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu i nie nosi śladów użytkowania lub uszkodzenia.
 6. Sklep po otrzymaniu zwrotu wraz z wystawioną klientowi fakturą lub paragonem, kartą gwarancyjną (jeśli została załączona) i zgodnie z § 5.1.5 gwarantuje zwrot równowartości zakupionego towaru.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.2. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji
 9. jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 11. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 12. zawartej w drodze aukcji publicznej; świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Dodatkowe informacje dotyczące zwrotów znajdują się na oddzielnej podstronie.

6. Odbiór, dostawa, transport

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. Dostawa towaru realizowana jest na terenie Polski.
 2. Klient może wybrać spośród dwóch form przekazania towaru powiązanych ze sposobem płatności:
  a)przesyłka realizowana Pocztą Polską lub kurierem przy przedpłacie za zamówienie na konto Sklepu
  b)przesyłka realizowana Pocztą Polską lub kurierem przy płatności za pobraniem przekazanej kurierowi podczas odbioru towaru
 3. Podczas procesu zamówienia, po wybraniu formy transportu i formy płatności, zamawiający zostanie dodatkowo poinformowany o sposobie płatności i realizacji zamówienia w informacji o złożeniu zamówienia wysłanego przez Sklep.
 4. Szczegółowe koszty wysyłki znajdują się na oddzielnej podstronie.
 5. Koszt wysyłki w przypadku formy "za pobraniem" jest wyższy od kosztu wysyłki przy przedpłacie na konto Sklepu.
 6. Czas wysyłki zamówienia może być uzależniony od wybranego sposobu jego dostawy i jest opisany na oddzielnej podstronie "Dostawa i płatność".
 7. Podczas składania zamówienia w Sklepie i wybraniu formy transportu, klient widzi w zamówieniu koszt transportu jaki będzie zobowiązany ponieść wraz z kosztami zakupu samego towaru.
 8. Przy spełnieniu pewnych warunków, np. dokonaniu zamówienia na określoną kwotę lub powyżej tej kwoty klient może liczyć na wysyłkę bez ponoszenia kosztów transportu. Informacje na temat wysokości takiej kwoty są zamieszczane na stronach informacyjnych naszego Sklepu lub zostaną automatycznie podane podczas procesu składania zamówienia przez klienta.
 9. Klient jest zobowiązany do obejrzenia przesyłki przed jej odebraniem. Jeśli zauważy uszkodzenia powstałe podczas transportu jest zobowiązany do sporządzenia razem z kurierem protokołu szkody.
 10. Sposób odbioru uszkodzonego towaru oraz dostawa zamiennie nowego towaru są ustalane indywidualnie w każdym wypadku powstałej szkody pomiędzy klientem i Sklepem.

7. Ochrona danych osobowych

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy CONEX KONRAD OKRZESIK siedzibą w Bielsku-Białej (kod pocztowy 43-300), przy ulicy Adama Mickiewicza 41/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 5492441496, Regon: 361908300 oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 6. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

8. Postanowienia końcowe

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą CONEX KONRAD OKRZESIK siedzibą w Bielsku-Białej (kod pocztowy 43-300), przy ulicy Adama Mickiewicza 41/2.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.conex24.pl Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  a) Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  b) Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.conex24.pl
  c) Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
  d) Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2019 roku do odwołania.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.conex24.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.